Obsah

Zastupitelstvo obce

 

starostka Hana Routnerová
místostarosta  Josef Šalanda
předseda finanční výboru Miroslava Březinová
předseda kontrolního výboru Roman Šrámek
  Pavel Řehák
předseda kulturní komise                               Miroslava Březinová
předseda komise pro sport a mládež Olga Baňková