Obsah

Zastupitelstvo obce

 

starostka Hana Routnerová
místostarosta  Josef Šalanda
předseda finanční komise Miroslava Březinová
předseda kontrolního výboru Roman Šrámek
předseda komise pro životní prostředí Dušan Hlaváč